February 24, 2024

শ্রীশ্রীনৃসিংহ অষ্টোত্তরশত নামাবলী মন্ত্র

নৃসিংহ দেবের ১০৮ নাম // 108 Names of Lord Narsimha108 Names of Lord Narsimha

নৃসিংহ দেবের ১০৮ নাম মন্ত্র এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। নৃসিংহ দেব হলেন বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। এই অবতারকে বিষ্ণুর উগ্র অবতারও বলা হয়। হিরন‍্যকশিপুকে বধ করে ভক্ত প্রহ্লহকে রক্ষা করতে বিষ্ণু এই অবতারে ধরাধামে আবির্ভূত হন।


শ্রীশ্রীনৃসিংহ অষ্টোত্তরশত নাম মন্ত্র কিভাবে পাঠ করতে হয় : 

সকাল বা সন্ধ্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে কোন আসনের ওপর বসে নৃসিংহ ভগবানের মূর্তি চোঁখ বন্ধ করে কল্পনা করতে করতে এই মন্ত্র ভক্তিভরে পাঠ করতে হয়। এই মন্ত্র পাঠের আগে অবশ‍্যই কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরন করে তবেই এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ অষ্টোত্তরশত নাম মন্ত্র পাঠের সুফল :

এই মন্ত্র পাঠ করলে ভক্তের সকল ভয় ভীতি নিমিষেই দূর হয়। যেকোন সঙ্কট থেকে মুক্ত হন সেই ভক্ত কারন ভক্ত প্রহ্লাদকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করতেই বিষ্ণু এই অবতার গ্রহন করেন। এছাড়াও ভক্তদের অর্থ প্রাপ্তি ঘটে এবং জীবনে আসে সাফল্য।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ অষ্টোত্তরশত নামাবলী মন্ত্র

ওঁ নরসিংহায় নমঃ

ওঁ মহাসিংহায় নমঃ

ওঁ দিব্যসিংহায় নমঃ

ওঁ মহাবলায় নমঃ

ওঁ উগ্রসিংহ্যায় নমঃ

ওঁ মহাদেবায় নমঃ

ওঁ স্তম্ভজায় নমঃ

ওঁ উগ্রলোচনায় নমঃ

ওঁ রৌদ্রায় নমঃ

ওঁ সর্বাদ্ভুতায় নমঃ ( ১০ )

ওঁ শ্রীমতে নমঃ

ওঁ যোগানন্দায় নমঃ

ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ

ওঁ হরয়ে নমঃ

ওঁ কোলাহলায় নমঃ

ওঁ চক্রিনে নমঃ

ওঁ বিজয়ায় নমঃ

ওঁ জয়বর্ধনায় নমঃ

ওঁ মহানন্দায় নমঃ

ওঁ পঞ্চকাননায় নমঃ (২০)

ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ

ওঁ অঘোরায় নমঃ

ওঁ ঘোরবিক্রমায় নমঃ

ওঁ জ্বলন্মুখায় নমঃ

ওঁ মহোজ্বলায় নমঃ

ওঁ জ্বলমালিনে নমঃ

ওঁ মহাপ্রভবে নমঃ

ওঁ নীতলাক্ষায় নমঃ

ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ

ওঁ দুর্নিরীক্ষায় নমঃ ( ৩০ )

ওঁ প্রতাপনায় নমঃ

ওঁ মহাদংষ্ট্রায়ুধায় নমঃ

ওঁ প্রজ্ঞায় নমঃ

ওঁ চন্ডকোপিনে নমঃ

ওঁ সদাশিবায় নমঃ

ওঁ হিরণ্যকশিপুধ্বংসিনে নমঃ

ওঁ দৈত্যদানবভঞ্জনায় নমঃ

ওঁ গুণভদ্রায় নমঃ

ওঁ মহাভদ্রায় নমঃ

ওঁ বলভদ্রায় নমঃ ( ৪০ )

ওঁ করালায় নমঃ

ওঁ বিকরালায় নমঃ

ওঁ বিকর্তে নমঃ

ওঁ সর্বকর্তৃকায় নমঃ

ওঁ শিশুমারায় নমঃ

ওঁ ত্রিলোকাত্মনে নমঃ

ওঁ ঈশায় নমঃ

ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ

ওঁ বিভবে নমঃ

ওঁ ভৈরবডম্বরায় নমঃ ( ৫০ )

ওঁ দিব্যায় নমঃ

ওঁ অচ্যুতায় নমঃ

ওঁ মাধবায় নমঃ

ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ

ওঁ অক্ষরায় নমঃ

ওঁ সর্বায় নমঃ

ওঁ বনমালিনে নমঃ

ওঁ বরপ্রদায় নমঃ

ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ

ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ ( ৬০ )

ওঁ ভব্যায় নমঃ

ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ

ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ

ওঁ অনঘাস্ত্রায় নমঃ

ওঁ নখাস্ত্রায় নমঃ

ওঁ সূর্যজ্যোতিষে নমঃ

ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ

ওঁ সহস্রবাহবে নমঃ

ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ

ওঁ সর্বসিন্ধিপ্রদায়কায় নমঃ ( ৭০ )

ওঁ বজ্রদংষ্টায় নমঃ

ওঁ বজ্রনখায় নমঃ

ওঁ পরন্তপায় নমঃ

ওঁ সর্বমন্ত্রৈকরূপায় নমঃ

ওঁ সর্বযন্ত্রাত্মকায় নমঃ

ওঁ সর্বযন্ত্রবিদারকায় নমঃ

ওঁ অব্যক্তায় নমঃ

ওঁ সুব্যক্তায় নমঃ

ওঁ ভক্তবৎসলায় নমঃ

ওঁ বৈশাখশুক্লোদ্ভুত্যায় নমঃ ( ৮০ )

ওঁ শরণাগত বৎসলায় নমঃ

ওঁ উদারকীর্তয়ে নমঃ

ওঁ পূন্যাত্মনে নমঃ

ওঁ মহাত্মনে নমঃ

ওঁ চন্ডবিক্রমায় নমঃ

ওঁ বেদত্রয় প্রপূজ্যায় নমঃ

ওঁ ভগবতে নমঃ

ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ

ওঁ শ্রীবৎসাঙ্কায় নমঃ

ওঁ শ্রীনিবাসায় নমঃ ( ৯০ )

ওঁ জগদ্ ব্যাপিনে নমঃ

ওঁ জগন্মায় নমঃ

ওঁ জগতপালায় নমঃ

ওঁ জগন্নাাথায় নমঃ

ওঁ মহাকায়ায় নমঃ

ওঁ দ্বিরূপভৃতে নমঃ

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ

ওঁ পরংজ্যোতিষে নমঃ

ওঁ নির্গুনায় নমঃ

ওঁ নৃকেশরীণে নমঃ ( ১০০ )

ওঁ পরমাত্মায় নমঃ

ওঁ পরতত্ত্বায় নমঃ

ওঁ পরমধান্মে নমঃ

ওঁ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায় নমঃ

ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ

ওঁ ধীরায় নমঃ

ওঁ প্রহ্লাদপালকায় নমঃ

ওঁ লক্ষ্মীনৃসিংহায় নমঃ ( ১০৮ )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *